[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 1258330 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : รับการประเมินภายนอกรอบสาม

     เมื่อวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากคณะกรรมการการประเมินของ สมศ. ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ประเมินทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป มา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาสวนสยาม

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอย นำโดย ผอ.วารุณี พยายาม คณะครู นักเรียน นำนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง ป.6 จำนวน 80 คน และผู้ปกครองจำนวน 40 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนาน และประสบการณ์ดีๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านหนองงูเหลือม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแนะแนว

     เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โดยท่าน ผอ.มุจลินท์ ปานสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยพณิชยการปราจีนบุรี โรงเรียนชิตใจชื่น วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ประเมินอ่านออก 100%

     วันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2557 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้ต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัชนี ตะเภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้มาประเมินการอ่านและมอบใบรับรองการอ่านออก 100 % ให้กับครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านแหลมหิน ที่ผ่านการประเมินการอ่านออก 100 เปอร์เซ็นต์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กีฬาขยายโอกาสอำเภอเมืองปราจีนบุรี

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายดิเรก ทวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้น นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 3 "กันเกราเกมส์" ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมด้านทักษะกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้ร่วมกันประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. คณะครู โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนได้อีกทางหนึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียน และครูแนะแนวในโรงเรียน และจัดกิจกรรม Road Show เพื่อให้ผู้แทนจากสถานศึกษาเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และการแนะแนวอาชีพ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียน อาชีวศึกษา : สามัญ ในสถานศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 3

     เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายพิศาล พงษ์สำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 3 "กันเกราเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประธานการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และคณะผู้บริหารของโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3

     เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ได้จัดการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบจำนวน 12 โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ซึ่งเป็นศูนย์สอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขาวิชาจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มาช่วยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพจนจบหลักสูตรซึ่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้สอนหลักสูตรการทำเครื่องแขวนไทยประยุกต์ ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ย้ำอีก 5ปี เริ่มสอบใบประกอบวิชาชีพครู

     "สุรวาท"ห่วงความสับสนกรณีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ย้ำอีกครั้งนักศึกษาที่เข้าเรียนปี 57 ในหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพใหม่จะเป็นรุ่นแรกที่สอบตอนเรียนปี 5 ส่วนคนที่เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพเดิมไม่ต้องสอบ ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฐานะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้ในกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครูกำลังเกิดความสับสนเกี่ยวกับนโยบายคุรุสภาเรื่องการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตามข้อมูลที่ถูกต้อง คือ ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา2557 ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพฐ.ห่วงเวลาเรียนให้เขตงดจัดอบรมช่วงเปิดเทอม - ให้ส่งครูอายุต่ำกว่า 50 ปีเข้าอบรม

     นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้ขอให้เขตพื้นที่การศึกษางดการเชิญครูมาฝึกอบรมในช่วงที่มีการเรียนการสอน แต่หากจะมีขอให้ขยับไปช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคมถึงเมษายน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบถึงการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ขอร้องว่า ถ้าจำเป็นต้องส่งครูมาอบรมก็ให้จัดครูที่อายุต่ำกว่า 50 ปี มาอบรมได้หรือไม่ และถ้าเป็นไปได้ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของครูที่จะเข้ารับการอบรมพัฒนาว่า ควรมีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะการที่ส่งครูที่มีอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยากร D.A.R.E สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง ได้สอนวิชายาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยทำการสอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น – 15.30 น. การเรียนวิชายาเสพติดทำให้นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและรู้จักความรุนแรงของการใช้ยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้างที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : เขตคุณภาพบ้านสร้างติว O-NET ป. 6

      วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตคุณภาพฯ โดยครูวิทยากรจากสำนักหนังสือดังแห่งหนึ่ง กำหนดให้มีการติวในกลุ่มสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ คณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ครั้งก่อนสอบ เริ่มในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/69 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com