[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้ชม 1031595 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
หัวข้อข่าว : “คิดดี ทำดี สังคมดี”

     เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๖ ชมรมคิดดี ทำดี สังคมดี ได้มาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โดยมีนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์รักสามัคคี เช่น การเล่นเกม มอบของขวัญ มอบทุนพัฒนาสถานศึกษา ถวายเพลแด่พระภิกษุ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้มาร่วมกิจกรรม และโรงเรียนบ้านโคกพนมดีได้จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำสมาชิกชมรมไปทัศนศึกษาโบราณสถานเมืองศรีมโหสถก่อนส่งสมาชิกชมรมกลับกรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการพลังงานสัญจร ฯ : โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาจัดนิทรรศการ “โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ” นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เรื่องพลังงานก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมทุกประเด็น มีการนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์จำลอง ได้ร่วมเล่นเกม มีสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลาย โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดทำโครงการที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ได้มาศึกษาดูงานศึกษาดูงานการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

      เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดย นางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหลังจากเสร็จพิธีนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหว้าเอน
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6

     วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

     วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้นำตัวแทนนักเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกจากเขตคุณภาพศรีมโหสถ ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ทศพล พลเดชา และ ด.ช.นัธทวัฒน์ คุณทองทิพย์ กิจกรรมเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินไกล , ด.ช.รัฐภูมิ พานเชียงศรี, ด.ญ.เกวลิน แสงมณี และด.ญ.อรรจน์ชญาณ์ นามพิมพ์ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก , ด.ญ.จิดาภา วันเทวิน กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ , ด.ญ.วชิราภรณ์ สินเทียะ และ ด.ญ.สุกัญญา บุตรวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

      เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีน โดยทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคต่อในหลายรายการอาทิเช่น การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ( ปล่อยด้วยมือ ) การจัดค่ายพักแรม และการอ่านทำนองเสนาะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ปตท.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จำนวน 3 ทุน เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด ผอ.ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน และคณะครูให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 บริษัท อเมริกันมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณสุรินทร์ เบญจรัตนาภรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด ผอ.ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน และคณะครูให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รอง ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ โดย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ไปร่วมถวายราชสดุดีด้วย ทั้งนี้ คณะลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินตรวจเยี่ยมคณะลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน ที่มาร่วมงานในคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ไปร่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครู-นักเรียน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ณ ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี และ ร.ร.เมืองปราจีนบุรี งานดังกล่าวมีกำหนด 2 วัน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2556 โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เป็นการจัดกิจกรรมในระดับประถมศึกษา ร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนประราชทาน ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกด้าน 3.900 และเสนอผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 (สพป.ตราด) ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนสฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556 โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษ โดยการผลักดัน 8 นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ได้มีการประกาศให้ “การศึกษา” เป็นวาระแห่งชาติและในปี พ.ศ. 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระข่อย
หัวข้อข่าว : ต้านคอร์รัปชั่น โตไปไม่โกง

     โรงเรียนวัดสระข่อยร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนต่อต้านคอร์รัปชั่น "โตไปไม่โกง"และไม่สนับสนุน พรบ.นิรโทษกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ่อแร่-ธารเลา
หัวข้อข่าว : รับทุนการศึกษา จาก นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     เมื่อวันที่ 16 พศจิกายน พ.ศ. 2556 นายประสิทธิ์ รักหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา และนางอรุณี บุญอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้พานักเรียนโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา ไปรับทุนการศึกษา จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบ ในงาน ทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/55 ->
<< 50 51 52 53 54 55 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com