[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้ชม 1395632 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง และคณะครู จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามนโยบาย การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง จัดพิธีไหว้ครู

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง และคณะครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 กิจกรรมนี้นอกจากมีศิษย์ปัจจุบัน และยังมีศิษย์เก่า มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เป็นประจำทุกปี สร้างความปลาบปลื้มยินดี ทั้งครูและลูกศิษย์ ด้วยความรักและผูกพันตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่าง รับการประเมินคุณภาพฯ

     วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดแสงสว่าง รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมี นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ประธานเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 นายอุ๊ต เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแตน และนายกำพล แช่มสา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางกระดาน การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุมิตร ร่วมคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูปฐมวัย ในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่อบรมการนวดแผนไทย

     เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยโดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญมาสาทิตและสอนวิธีการนวดอย่างถูกวิธีโดยเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการอบรมในครั้งนี้โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์และปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมือวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่นำโดยนางสุดา พันธ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนระลึกถึงบุญคุณและเชิดชูเกียรติของครูผู้มากความสามารถในด้านการแต่งบทประพันธ์โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแสดงละคร การประกวดคัดลายมือนอกเหนือจากนี้ยังมีการทำขนมและขายขนมไทยอีกด้วย และในช่วงบ่ายมีการเดินรณรงค์เนื่องในวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : พัฒนาครู

     โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ โดยนายวิเชียร เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แนะนำให้ครูอัตราจ้าง นางสาวสมถวิล เรืองแสน พัฒนาตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น โดยการไปเรียนเอกการศึกษาปฐมวัย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา ลุมภิกานนท์ ได้มานิเทศการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด ที่สนามโรงเรียนศรีมหาโพธิ ผลปรากฏว่า โรงเรียนกบินทร์จริยาคม สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดปราจีนบุรี ไปเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ผลปรากฏดังนี้ ประเภทสามัญ ได้แก่ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม และประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
หัวข้อข่าว : รวมใจต่อต้านยาเสพติด

      วันนี้ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก และ วันสุนทรภู่ โดยนายวิเชียร เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ได้มอบหมายให้คณะครู จัดประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ คัดลายมือ นักเรียนได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันกันอย่างเต็มที่ และมอบรางวัล ตามกิจกรรมต่างๆ ทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวนพรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู ได้จัดการอบรมความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2557 โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อนุเคราะห์ในการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดี อีกทั้งให้ความร่วมมือในการระวังป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและในชุมชมของตนเอง ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : ค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

     25 มิถุนายน 2557 นายพงษ์เทพ สืบพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อสร้างคความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของพิษภัยทางด้านยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย

     วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 นำโดย ผอ.พงษ์เทพ สืบพิลา ประธานเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ดำเนินการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2557 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตคัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดบ้านโนน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนักเรียนรับฟังข้อธรรมและการประชุมครูวิชาการเขตคุณภาพประจันตคาม 2

     วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสมชาย ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนน พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับฟังการใช้ข้อหลักธรรมอบรมความประพฤติของเด็กในวัยเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ในช่วงบ่ายได้มีคณะครูวิชาการเขตคุณภาพประจันตคาม 2 มาร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนในเขตคุณภาพร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ได้จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/83 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com