[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 49 ท่าน จำนวนผู้ชม 1227002 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพฐ.ห่วงเวลาเรียนให้เขตงดจัดอบรมช่วงเปิดเทอม - ให้ส่งครูอายุต่ำกว่า 50 ปีเข้าอบรม

     นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้ขอให้เขตพื้นที่การศึกษางดการเชิญครูมาฝึกอบรมในช่วงที่มีการเรียนการสอน แต่หากจะมีขอให้ขยับไปช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคมถึงเมษายน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบถึงการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ขอร้องว่า ถ้าจำเป็นต้องส่งครูมาอบรมก็ให้จัดครูที่อายุต่ำกว่า 50 ปี มาอบรมได้หรือไม่ และถ้าเป็นไปได้ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของครูที่จะเข้ารับการอบรมพัฒนาว่า ควรมีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพราะการที่ส่งครูที่มีอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการ D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิทยากร D.A.R.E สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง ได้สอนวิชายาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยทำการสอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น – 15.30 น. การเรียนวิชายาเสพติดทำให้นักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและรู้จักความรุนแรงของการใช้ยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้างที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : เขตคุณภาพบ้านสร้างติว O-NET ป. 6

      วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนในเขตคุณภาพฯ โดยครูวิทยากรจากสำนักหนังสือดังแห่งหนึ่ง กำหนดให้มีการติวในกลุ่มสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ คณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ครั้งก่อนสอบ เริ่มในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการนักขายวัยใส

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ “นักขายวัยใส” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมที่ครูนำมาประยุกต์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนนำของอะไรก็ได้มาขายแล้วแต่ความชอบความถนัดของตัวเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่าน
หัวข้อข่าว : มอบใบรับรองตามโครงการอ่านออก 100 %

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านรองไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะได้มามอบใบรับรอง ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 2และประถมศึกษาปีที่ 3ของโรงเรียนบ้านด่าน ที่ได้ผ่านการประเมินการอ่านออกครบ 100 %......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กในวัยเรียน ( 5 วัน ) ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี และเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กในวัยเรียน ( 5 วัน ) ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ 1 หลักสูตร การแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2557 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ทำให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่าน
หัวข้อข่าว : โครงการ อุ่นไอรัก จากหัวใจ มอบให้น้อง ปี 57

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 สมาชิก ISUZU CLUB / กลุ่มสามัคคี มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม นำโดยคุณกัญญารัตน์ สุขรัตน์อมรกุล ได้จัดโครงการ “ อุ่นไอรัก จากหัวใจ มอบให้น้อง ปี 57 ”โดยได้นำอุปกรณ์ต่างๆมามอบให้เช่นอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา,ถังเก็บน้ำ,มอบทุนการศึกษาและทาสีกำแพง,อาคารประกอบ,ห้องน้ำสนามเด็กเล่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตลอดจนได้พาเด็กเล่นกิจกรรมต่างๆและเลี้ยงอาหารกับเด็กนักเรียนทุกคนที่มาร่วมงาม ในนามโรงเรียนบ้านด่านโดย นายสุพัฒน์ ศรีสิทธิสกุล ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

     วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบเกียนติบัตรในงาน “วันแห่งความสำเร็จ” แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก แข่งขันกีฬาแบดมินตัน ฯลฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม "เข้าค่ายลูกเสือสามัญ"

      โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดย นายพงษ์เทพ สืบพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีการเดินทางไกล ฐานผจญภัยทดสอบกำลังใจต่าง ๆ มีการเล่นรอบกองไฟโดยมี นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นประธานเล่นรอบกองไฟ และรองนายก สมาชิกเทศบาล ตำบลกรอกสมบูรณ์ และชาวบ้าน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำสิ่งของและบริจาคทรัพย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ความหวัง "บุคลากร 38ค(2)" ครูชายขอบในชายคา ศธ.รอวันแก้ปัญหา สู่วิชาชีพ

     ความหวัง'บุคลากร 38ค(2)' ครูชายขอบในชายคา ศธ.รอวันแก้ปัญหา สู่วิชาชีพ : โดย...ชยานนท์ ปราณีต บทพิสูจน์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะแก้ไขปัญหาให้ บุคลากร 38 ค (2) ให้บุคลากรได้ประกอบวิชาชีพได้เสมอเหมือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ตามสิ่งที่เคยเรียกร้องได้หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ประกาศเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ที่หมดวาระลงและจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ ได้ก่อให้เกิดปฏิก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายดิเรก ทวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่นักเรียนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบเงินให้แก่ ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ. เป็นผู้แทนนำหรีด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไปเคารพศพ ด.ช.วัชพงศ์ มั่งจิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ที่เสียชีวิต ณโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียณวัดเนินดินแดง อ.เมือง พร้อมนี้ได้ทำการมอบเงินช่วยงานศพให้แก่มารดาของนักเรียน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : คลอด 6 นโยบายใช้เปิดเทอมใหม่ ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้กำหนด 6 นโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1. ให้ใช้กรอบมาตรการความสามา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวซาวิทยา
หัวข้อข่าว : ม.3 หัวซาสู่อาชีวศึกษา

     11 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหัวซาวิทยาได้จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อสายอาชีพระดับอาชีวศึกษา โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ฯลฯ สถาบนอาชีวศึกษาที่มาแนะแนวได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยมีสื่อประกอบการแนะแนว นักเรียนและผู้ปกครองต่างให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการแนะแนวเป็นอย่างดี โดยมีนางสมพร ชินสร้อย ครูแนะแนวโรงเรียนหัวซาวิทยาให้การต้อนรับและประสานงานด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเนต ป.6

      วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยมีนายดิเรก ทวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน หัวหน้าสนามสอบและกรรมการฯ สนามสอบให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/68 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com