[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้ชม 1079573 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 51/ ->
<< 50 51 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556

     วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีนายเบิ้ม ฉัตรชูสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเหล่าสมาชิกต่างๆ จำนวน 27 หน่วยงาน ร่วมพิธีถวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสงสว่าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดแสงสว่างจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดแสงสว่าง นำโดย ผอ.นุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังน้ำลด โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน มีคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและกรรมการสถานศึกษา มาร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลด และการฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้เข้าสู่สภาพปกติ จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ และทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยได้สนับสนุนรถน้ำเพื่อใช้ในการทำความสะอาดหลังน้ำลดในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ

     (วันนี้) 12 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ได้มาจัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยให้บริการความรู้การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการอบรมการเผยแพร่การทำกีวีขัดรองเท้าจากกากมะพร้าว ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี 2556

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านประพาสร่วมกับ อบต.กรอกสมบูรณ์ ทำความดีถวายพ่อหลวง

      วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านประพาส นำโดย นายปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านประพาส พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ และประชาชน ร่วมกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงโดยการทำความสะอาดถนน ตลาดในเขตเทศบาล คลองรั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายในหลวงเนื่องในวันพ่อ

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายในหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความสะอาดศาสนสถานและบริเวณโดยรอบเป็นการสร้างจิตสำนึกหล่อหลอมให้เกิดการพัฒนาเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นการบำรุงรักษาศาสนสถานให้คงอยู่พัฒนาถาวร เพื่อน้อมฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งเสริม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 และ ม.1 - 3 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่านและเขียน จึงจัดประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนในโรงเรียนขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : “ World AIDS Day ”

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง นำโดย นายปิยะวุฒิ สมจรรยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับ ชมรมคนรุ่นใหม่ เข้าใจเอดส์ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม” ที่ตลาดบ้านสร้าง เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์และรณรงค์ให้คนไทยรู้จัก เข้าใจ และป้องกันอย่างถูกต้อง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

     ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งนี้ในพิธีเปิดมีขบวนพาเหรดออกเดินนอกสถานที่โรงเรียน สู่สายตาชุมชน และมีการมอบรางวัลต่างๆแก่นักกีฬาทั้ง 5 สี โดยได้รับการอำนวยการจากนางญาติชฎา ดุษฎี รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษาภาคสนามหลวง ประจำปี 2556

      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ประสานงานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก สังกัดสำนักเรียนวัดบางเตย จำนวน 300 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขามาสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางวิทยาลัยได้มาช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนวัดลำดวน

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดลำดวน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โดยมีข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โรงเรียนวัดบ้านพระ โรงเรียนวัดนิโครธาวาส โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ จำนวน ๒๖๗ คน ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาพุทธประวัติ และคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมคำสอน และการน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจีน 1 ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีวันวีรไทย ของ มลฑทหารบกที่ 12

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายวิชัย โกซิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ไปร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ในพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหาร และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ของ มณฑลทหารบกที่ 12 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทย ที่ได้เสียสละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งถือว่าเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อต่อเติมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย และนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีร่วมเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์และจากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ และหลังจากนั้นได้มีการแสดงจากตัวแทนนักเรียน ทางโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 51/59 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com