[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้ชม 1189207 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 59/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษาภาคสนามหลวง ประจำปี 2556

      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ประสานงานราชการเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก สังกัดสำนักเรียนวัดบางเตย จำนวน 300 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขามาสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางวิทยาลัยได้มาช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนวัดลำดวน

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดลำดวน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โดยมีข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โรงเรียนวัดบ้านพระ โรงเรียนวัดนิโครธาวาส โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ จำนวน ๒๖๗ คน ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาพุทธประวัติ และคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมคำสอน และการน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจีน 1 ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีวันวีรไทย ของ มลฑทหารบกที่ 12

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายวิชัย โกซิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ไปร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ในพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิทหาร และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ของ มณฑลทหารบกที่ 12 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทย ที่ได้เสียสละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งถือว่าเป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อต่อเติมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย และนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีร่วมเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์และจากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ และหลังจากนั้นได้มีการแสดงจากตัวแทนนักเรียน ทางโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ฝ่ายข่าวโรงเรียนวัดสามัคคีภิรม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ได้รับของบริจาคจากโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ผอ.วิชิต สีมะพริก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ ให้การต้อนรับ ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา คณะครูและนักเรียน ได้มาจัดกิจกรรม โครงการคุณธรรม"เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจากใจ ม.1/3" มาร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ นำความสุข ความสนุกสนาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์เป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์จึงขอขอบคุณ โรงเรียนสามัคคีภิรมย์เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2556

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง นำโดย นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหลังจากเสร็จพิธีนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการการศึกษา 2556

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งการประเมินครั้งนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านในการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจี่น 1 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจีน 1 ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 (เวลา 09.19 น.) นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ และนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมถวายพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง จัดโครงการให้ความรู้การมีสุขภาพปากและฟันที่ดี

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการมีสุขภาพปากและฟันที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี การทำความสะอาดช่องปาก และการเลือกใช้อุปกรณ์ในการแปลงฟัน ทำให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาเกี่ยวกับฟันอื่นๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังน้ำลด

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลด เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สภาพกลับมาเป็นปกติ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนรวมใจถวายพระพร

     วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน นำโดย นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและนักการภารโรง ได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่

      วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยภายในงานมีพิธีศาสนสงฆ์เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพร, การวางพานพุ่มของหน่วยงานจากหลายภาคส่วน,การแสดงของตัวแทนนักเรียนและการมอบรางวัลพ่อดีเด่น เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 59/66 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com