[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้ชม 1392253 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 59/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจีน 1 เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ นร.

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ไปเยี่ยมนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ เขตคุณภาพศรีมโหสถ 2) โรงเรียนบ้านประพาส เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1 3) โรงเรียนบ้านวังทะลุ เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 และ 4) โรงเรียนหัวซาวิทยา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 3 โดย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มีนโยบายให้เขตคุณภาพต่าง ๆ 12 เขตคุณภาพ ดำเนินการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.3 และ ป.5) เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : ปราจีน 1 ร่วมพิธีวันจักรี

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายวิชัย โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไปร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพั
หัวข้อข่าว : แนะแก้โอเน็ตต่ำ เด็กต้องอ่านได้คิดวิเคราะห์เป็น

     แนะแก้โอเน็ตต่ำ เด็กต้องอ่านได้คิดวิเคราะห์เป็น สสวท.ชี้คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง เพราะเด็กส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับข้อสอบ แนะวิธีแก้ เด็กต้องอ่านได้คิดวิเคราะห์เป็น วันนี้(8มี.ค.) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(สสวท.) เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยตกต่ำ โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2556 ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่งว่า เด็กไทยส่วนใหญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะวิทยากร ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

     เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (English Summer Camp For Student Grade 7 – 8 8 April, 2014 Prachin Buri Primary Educational Service Area Office 1) โดยมี ศน.บัวบาง บุญอยู่ ประธานในที่ประชุมฯ ที่ศูนย์ PEER CENTER อำเภอเมืองปราจีนบุรี ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง และเนื้อหาที่จะนำไปอบรมให้กับนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี พัฒนาระบบสารสนเทศ และอบรมเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (เวลา 09.30 น.) นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน และการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ให้แก่โรงเรียนเอกชน ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 รวม 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีนายจาตุรงค์ ม่วงน้ำเงิน จาก สช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมยุวบัณฑิต และวันจบการศึกษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ศรีมหาโพธิ โดย ผอ.วารุณี พยายาม คณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมยุวบัณฑิต และวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี และมีการจัดแสดงผลงานนักเรียน รวมทั้งการประกาศผลสอบ ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : รับมอบเครื่อง Computer จากบริษัทฮอนด้า

      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอศรีมหาโพธิ โดย ผอ.วารุณี พยายาม ได้เข้ารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง และถังขยะ จำนวน 4 ใบ จากบริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ณ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เพื่อจะนำไปใช้ในการสอนนักเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป จึงขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : ประเมินสอบอ่าน 100%

      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ศรีมหาโพธิ ได้รับการประเมินการอ่านออก 100% ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลปรากฏว่า นักเรียนทั้งสองชั้น อ่านออกได้ครบ 100% จึงขอขอบคุณคณะผู้ประเมิน และคุณครูประจำชั้น อ.พรรษา และ อ.สุวนีย์ มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งทำให้นักเรียนมีความสามารถตามนโยบายดังกล่าว. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : กีฬา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2

      เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ศรีมหาโพธิ นำโดย ผอ.วารุณี พยายาม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2 ณ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ นอกจากนี้ นักเรียนชั้นอนุบาล ยังได้แสดงความสามารถในการเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลงในพิธีเปิดการแข่งขัน สร้างความสนุกสนาน และความภาคภูมิใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่ง.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหอย
หัวข้อข่าว : อบรม โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส"

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.ศรีมหาโพธิ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมวัย จัดทำโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส" ให้เด็กปฐมวัยในชุมชน โดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมฟังการอบรม ทำให้ได้รับความรู้และทักษะในการดูแลบุตรหลานของตนเอง จึงขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : “อำลา อาลัย ” โรงเรียนวัดลำดวน

      เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน จัดกิจกรรม “อำลา อาลัย ” โรงเรียนวัดลำดวน ให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณะครูและนักเรียนมีความซาบซึ้งและประทับใจ คุณครูทุกคนร่วมเป็นกำลังแรงใจให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จ .ในชีวิต เน้นย้ำ ! โตไปต้องไม่โกง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดกิจกรรม “OPEN HOUSE DAY ”

      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเปิดรั้วโรงเรียน “OPEN HOUSE DAY ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมหลากหลาย ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ชมผลงานและการแสดงของบุตรหลาน ร่วมชื่นชมยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นอนุบาล ๒ (ยุวบัณฑิต) ในงานนี้ผู้ร่วมงานได้มอบทุนท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้โรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและชี้แจงแนวนโยบายในปีการศึกษาต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ครูลำดวน ร่วมขบวน “ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง ”

      เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยมวลมหาประชาครูลำดวน เข้าร่วมประชุมปรับกระบวนทัศน์ครูและเปิดโครงการรณรงค์ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง ” ทุกคนพร้อมใจตบเท้าก้าวเดินรณรงค์ ไม่เหนื่อย สู้..สู้ .. เพื่อปลูกฝังจิตสำนัก เพื่อเยาวชน เพื่อประเทศชาติ งานนี้ไม่มีพลาดมาเต็มร้อย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดลำดวนจัดอบรมแท็บเล็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดลำดวน จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นักเรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้การใช้งานเพื่อ การเรียนการสอน ผอ. วิรัตน์ อรัญญิก เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรคณะครูโรงเรียนวัดลำดวน โรงเรียนวัดลำดวนได้มอบคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แจกฟรี....ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน “พวกหนู ๆ ดีใจและจะใช้อย่างคุ้มค่า”......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 59/83 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com