[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้ชม 1140503 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 59/ ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
หัวข้อข่าว : ชมรมฅนรักบ้านขอน จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องๆออทิสติกโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง

     เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะศิษย์เก่า ชมรมฅนรักบ้านขอน กลุ่มเพื่อนต่างๆ ได้จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้องๆห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ได้รับเงิน ๓๔,๗๘๒.๕๐ บาท พร้อมทั้งกลองทอมบ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ นายทองสุข เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ศึกษาดูงาน

      เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ได้นำนักเรียนศึกษาดูงาน กิจกรรมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ คลินิกเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การฝึกอบรม 108 อาชีพ การออกร้านนิทรรศการของสมาชิกองค์การเกษตรกรทั้งจากภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นยังมีการประกวดจัดสวนถาด จัดสวนหย่อมและมีการแสดงโครงงานอาชีพต่างๆมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : เขตคุณภาพประจันตคาม ๒ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”

     ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เขตคุณภาพประจันตคาม ๒ นำโดย นายสุนันท์ พอดี ประธานเขตคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นำคณะลูกเสือ เนตรนารี รวม ๒๒๐ คน ทำพิธีถวายราชสดุดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท่านได้ให้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันวชิราวุธนี้ จากนั้นได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน ในตำบลคำโนด อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองคุ้มเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางภาคตะวันออก

      โรงเรียนวัดหนองคุ้ม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดหนองคุ้ม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.๑-๓ ๒.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ ก็ขอกำลังใจให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ เมืองปราจีนบุรี 1

     วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2556 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอาง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ การอยู่ค่ายพักแรม ตลอดจนฝึกความอดทน ความสามัคคี เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินไม้หอม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเนินไม้หอม - กิจกรรม"โตไปไม่โกง"

     โรงเรียนวัดเนินไม้หอม โดย ผอ.ศิริวรรณ เสนารักษ์และคณะครู ได้ร่วมกับนักเรียน จัดกิจกรรมจินตลีลาประกอบเพลง "โตไปไม่โกง" เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและวางรากฐานในการสร้างสังคมแห่งการทำความดี ไม่ทุจริต ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สร้างอนาคตประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่http://www.youtube.com/watch?v=boYluq1rbbo......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านประพาส
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” โรงเรียนบ้านประพาส

     ด้วย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านประพาส นำโดย ผอ.ปัญญา ธวัชชัยพรพงษ์ พร้อมด้วยเหล่าคณะผู้กำกับลูกเสือ ผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสิ้น ๕๘๘ คน ร่วมใจกันทำพิธีถวายราชสดุดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท่านได้ให้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันวชิราวุธนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆของโรงเรียน และบริเวณวัดสุทธิธรรมซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านดงฯไปแข่งที่เพชรบุรี

     นักเรียนโรงเรียนบ้านดงกระทงยามเป็นตัวแทนของ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคที่ จ.เพชรบุรี จำนวน ๖ กิจกรรม คือ ๑. การท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ม.๑ - ๓ ๒. การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น ม.๑-๓ ๓. อ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.๑-๓ ๔. สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ ๕. การจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ๖. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓ ในการไปแข่งขันครั้งนี้ นายบำรุง เทศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดหางบประมาณสนับสนุนค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าบ้านดงมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศิกายน ๒๕๕๖ นายบำรุง เทศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม รับมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐บาท, อุปกรณ์กีฬา ( วอลเล่ย์บอล,บาสเก็ตบอล,แชร์บอล,เปตอง,ตะกร้อ,ไม้คฑา) มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท เครื่องเขียน มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท, ทุนอาหารกลางวัน ๕,๐๐๐ บาท,ทุนกีฬา ๕,๐๐๐ บาท .จัยรยาน๑๐คัน มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท จาก นายอัครพล และ นางเฟื่องฟ้า ชมดี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ทำพิธีมอบที่ หอประชุมโรงเรียน ขออนุโมทนาในการบริจาคของ นายอัครพลและนางเฟื่องฟ้า ชมดี ในครั้งนี้ด้วยเทอญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : รำลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครูและลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส วัน คล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี ที่ได้ พร้อมใจกันมาร่วมถวายราชสดุดีในวันนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ได้จัดสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี – เอก ซึ่งมีนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสอบในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาประวัติ และคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติตนตามหลัก ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อความสงบสุขของชีวิต ของครอบครัว ของสังคม รวมไปถึงประเทศชาติ และของโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :วัดบ้านโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบ้านโนนน้อมรึลึก วันวชิราวุธ

     นายสมชาย ผาสุข ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านโนน มอบหมายให้นายวันชัย คัมภีระธัม พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :Anubanprachantakham School
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดี

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2556 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันนี้ (25 พ.ย. 56) เวลา 09.00 น. นายชุมพรรค จันทราพัฒนะ ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2556 โดยนายวิชัย โพธิ์งามเป็นประธานวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ร้องเพลงถวายราชสดุดี จากนั้นได้กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
หัวข้อข่าว : “คิดดี ทำดี สังคมดี”

     เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๖ ชมรมคิดดี ทำดี สังคมดี ได้มาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี โดยมีนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์รักสามัคคี เช่น การเล่นเกม มอบของขวัญ มอบทุนพัฒนาสถานศึกษา ถวายเพลแด่พระภิกษุ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้มาร่วมกิจกรรม และโรงเรียนบ้านโคกพนมดีได้จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำสมาชิกชมรมไปทัศนศึกษาโบราณสถานเมืองศรีมโหสถก่อนส่งสมาชิกชมรมกลับกรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : โครงการพลังงานสัญจร ฯ : โรงเรียนวัดลำดวน

     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาจัดนิทรรศการ “โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ” นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เรื่องพลังงานก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมทุกประเด็น มีการนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์จำลอง ได้ร่วมเล่นเกม มีสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลาย โรงเรียนวัดลำดวนขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดทำโครงการที......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 59/64 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-21126, 037-211362 sptpj.pr@gmail.com