@@@ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เขตคุณภาพ/ชมรม และกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด ร่วมส่งงานผ่าน e-networks ของ สพป.ปราจีนบุรีื เขต 1 หากไม่สามาถดำเนินการให้ โปรดติดต่อนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1) @@@ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 140 บาท เท่านั้น (และสำหรับผู้ที่หยิบไดอารี่ สพฐ.จากหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ (ประชุมของ ศน.บัวบาง) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไปโดยมิได้ตั้งใจ โปรดส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211126 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
รดน้ำศพนักเรียนโรงเรียนบ้านประพาส


               
          

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ข่าวด่วน!!!

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ ๑๔๐ บาท เท่านั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรบันทึก สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ซื้อบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนละ ๑ เล่ม โดยติดต่อที่กลุ่มอำนวยการ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร.๐๓๗-๒๑๑๑๒๖
* * * * * * * * * * * * * *

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี) ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ที่หม่ ณ เลขที่ 115 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3748 0356 หมายเลขโทรสาร 0 3748 0357

* * * * * * * * * * * * * *

การจัดทำ และจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยกลุ่มอำนวยการ 12 มีนาคม 2015 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมูลนิธิเพื่อพลังแผ่นดินและสันติภาพ ได้แจ้งเรื่องการจัดทำเสื้อโปโลสีม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกินกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ นั้น
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ มูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพ โทรศัพท์ 0-2973-1996ฉบับที่ 155 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 185108 ครั้ง Your IP Address is 54.204.165.156
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดเคารพศพ และรดน้ำศพ เด็กชายสิงห์ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประพาส ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เด็กชายสิงห์ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประพาส ประสพอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะที่มาโรงเรียน เนื่องจากเป็นตัวแทนนักเรียนมาดำเนินโครงการค่านิยม 12 ประการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดเคารพศพ และรดน้ำศพ เด็กชายสิงห์ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประพาส ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เด็กชายสิงห์ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประพาส ประสพอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะที่มาโรงเรียน เนื่องจากเป็นตัวแทนนักเรียนมาดำเนินโครงการค่านิยม 12 ประการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมรู้รอบเรื่องอาเซียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 2558 (วันที่ 20 มีนาคม 2558 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา และวันที่ 21 มีนาคม 2558 อบรมครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดทุกโรง)

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมทั้งมอบ ปพ.1:2 ให้แก่น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบวุฒิบัตรให้แก่ยุวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิตและประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน จำนวน 76 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวิเชียร เมตตา ผอ.ร.ร.บ้านท่าตูม และคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมงาน อบจ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการสอนดนตรี นาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดงในจังหวัดปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 17 – 31 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 (เวลา 07.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบนานาชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี@@@ข่าวด่วน !!!! ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมสอนดนตรี นาฎศิลป์ หรือศิลปะการแสดงในจังหวัดปราจีนบุรี ของ อบจ.ปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี โดยแจ้งรายชื่อให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3721-1894 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
คลิกดูรายละเอียดได้ที่...www.prachin1.net/e-loader

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 (เวลา 11.30 น) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. และคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบคัดเลือกในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลำดับที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งรางวัลชมเชยที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ทุกคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี@@@ข่าวด่วน !!!! ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมสอนดนตรี นาฎศิลป์ หรือศิลปะการแสดงในจังหวัดปราจีนบุรี ของ อบจ.ปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี โดยแจ้งรายชื่อให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3721-1894 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
คลิกดูรายละเอียดได้ที่...www.prachin1.net/e-loader

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. และนายสำเริง ออมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางคาง โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ และโรงเรียนวัดหัวกรด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารจากส่วนการศึกษาต่าง ๆ คือ ผอ.ศธภ.5, ผอ.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี, ผอ.สพม.เขต 7, ประธาน อศจ.ปราจีนบุรี และประธาน ปส.กช.ปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/17 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า