@@@ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เขตคุณภาพ/ชมรม และกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด ร่วมส่งงานผ่าน e-networks ของ สพป.ปราจีนบุรีื เขต 1 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่เข้าใจ (เปิดดูงาน) ข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไม่ได้/ไม่เป็นให้ โปรดติดต่อนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ โทร 037-211362 ต่อ 113 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1) @@@ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 140 บาท เท่านั้น (และสำหรับผู้ที่หยิบไดอารี่ สพฐ.จากหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ (ประชุมของ ศน.บัวบาง) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไปโดยมิได้ตั้งใจ โปรดส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผอ.เขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน


               ข่าวด่วน!!!

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ ๑๔๐ บาท เท่านั้น
"ขณะนี้คงเหลืออีก ๓๕เล่ม"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรบันทึก สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ซื้อบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนละ ๑ เล่ม โดยติดต่อที่กลุ่มอำนวยการ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร.๐๓๗-๒๑๑๑๒๖
* * * * * * * * * * * * * *

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมพบปะเพื่อนครูโรงเรียนวัดนิคมพัฒนา อำเภอบ้านสร้าง โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 175 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 195949 ครั้ง Your IP Address is 50.16.78.128
www.prachin1.net
          วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.ประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ระยะเวลาในการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558
 


          

 
          


          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.ประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ระยะเวลาในการอบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมพบปะเพื่อนครูโรงเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1 โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผอ.เขต กำชับกรรมการสถานศึกษาให้เพิ่มบทบาท กำกับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน คือ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด แต่การสนับสนุน ระดมทรัพยากรก็ยังคงช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พบปะผู้บริหารโรงเรียน และครูชั้น ป. ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการในการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL (Brein Based Learning) ผ่านระบบ DLTV และ DLIT โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ดำเนินการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและอบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมระดับความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน ประกอบด้วยผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกที่นี่...ข่าวมิติใหม่ การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. และคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 42 คน โดยนายชุมผล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.


คลิกที่นี่...ข่าวมิติใหม่ การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบโล่รางวัล O-NET , NT ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สำหรับโรงเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 12 โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และ พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ผนึกกำลังการแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบนโยบายข้อราชการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลมาแจ้งให้ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ ให้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เป็นแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ตามโครงการผู้ว่าฯ พบปะ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558
ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 31 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (เวลา 09.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. คลิกที่นี่...www.obec.go.th


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/19 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า