คัดเลือกทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          ผลการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานและประสานงาน ระดับจังหวัด : ปราจีนบุรี ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ เพศชาย อันดับที่ ๑) ด.ช.พีรวิชญ์ แก้วดี ร.ร.ปราจีนกัลยาณี สังกัด สพม. เขต ๗ อันดับที่ ๒) นายพศิน ฮวบสูงเนิน ร.ร.บ้านบุพราหมณ์ สังกัด สพป.ปจ. เขต ๒ และอันดับที่ ๓) นายธนณัช เทียมภักดี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี และเพศหญิง อันดับที่ ๑) ด.ญ.ณัฎฐณิชา กลมกล่อม ร.ร.ปราจิณราษฎร์อำรุง สังกัด สพม.เขต ๗ อันดับที่ ๒) น.ส.มัลติกา เย็นขึ้น ร.ร.ประชารัฐพัฒนา สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี และ อันดับที่ ๓) ด.ญ.ชลดา เรืองโรจน์ ร.ร.บ้านคลองสิบสอง สังกัด สพป.ปจ.เขต ๒

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          

 


ฉบับที่ 78 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 121483 ครั้ง Your IP Address is 54.198.139.141
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๖๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงาน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้นำเสนอคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนฯ และผลการพิจารณากลั่นกรองในเชิงประจักษ์จากการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของผู้ขอรับทุนฯ ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
 


          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนฯ คือ...เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยในระดับช่วงชั้นที่ ๓ ใน ๔ ภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓.๐๐ และคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับช่วงชั้นที่ ๓ ด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓.๐๐ โดยมีความประสงค์จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๖๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงาน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้นำเสนอคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนฯ และผลการพิจารณากลั่นกรองในเชิงประจักษ์จากการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของผู้ขอรับทุนฯ ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ทำบุญสำนักงานฯ ตามประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และรดน้ำขอพร นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ พร้อมด้วย นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์, นายไพจิต ไชยฤทธิ์, นายมณฑล วัฒนศฤงคาร และ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ. ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ และนายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในเขตอำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 6 โรงเรียน คือ 1) อนุบาลวัดบ้านสร้าง 2) วัดบางกระเบา 3) วัดอินทาราม 4) วัดกระทุ่มแพ้ว 5) วัดสระข่อย และ 6) อนุบาลศรีมโหสถ ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายวิชัย โกซิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไปร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู เพื่อสื่อสารโดยตรงยังผู้บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 สู่การปฏิบัติ ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทัศนคติในการปฏิบัติร่วมกัน


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
วันที่ 17 มีนาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการปรับกระบวนทัศน์ครู โครงการ"ต่อต้านคอร์รัปชั่นโตไปต้องไม่โกง" ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยเสียค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๕๐๐ บาท หากมีผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ โทร. ๐๓๗-๒๑๑๓๖๒ ต่อ ๑๒๖ หรือ ฉัตรอำพร หาญประสพ โทร. ๐๘๑-๖๘๓๑๖๕๘ (ผู้ประสานงาน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

ประกาศ ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ป.6 ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/index.html คลิกที่นี่...www.niets.or.th

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา สพฐ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 ตอน...ใจสู้หรือเปล่า ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อ่านข่าว... สพฐ. ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...www.obec.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยเสียค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๕๐๐ บาท หากมีผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ โทร. ๐๓๗-๒๑๑๓๖๒ ต่อ ๑๒๖ หรือ ฉัตรอำพร หาญประสพ โทร. ๐๘๑-๖๘๓๑๖๕๘ (ผู้ประสานงาน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุขวิลัย หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง ร.ร.เทวรักษ์ และ ร.ร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง หัวหน้าสนามสอบและกรรมการฯ สนามสอบให้การต้อนรับอ่านข่าว... สพฐ. ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...www.obec.go.th

เพลงโตไปไม่โกง

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศ ทุกคน ได้เปิดตัว (kick off) โครงการประเมินการอ่านออก 100% ของ นร.ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) เพื่อออกใบรับรองให้นักเรียนยกชั้น คุณครูผู้สอน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนหากสามารถอ่านออกทั้ง 3 ชั้น ซึ่งได้ไปประเมินที่ ร.ร.มารีวิทยา อ.เมืองปราจีนบุรี พบว่า นร.ที่ชั้น ป.2/6, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/5 จำนวน 4 ห้อง อ่านออกทุกคน จึงได้มอบใบรับรองให้ครูผู้สอนเป็นรายชั้นเรียนทันที

เชิญชม...นิทานสระ ของ อ.ยุวดี นุชทรัพย์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อม รอง ผอ เขต และ ศน.ที่รับผิดชอบในแต่ละเขตคุณภาพ ได้เปิดตัว (kick off) โครงการประเมินการอ่านออก 100% ของ นร.ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) เพื่อออกไปรับรองให้นักเรียนยกชั้น คุณครูผู้สอน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนหากสามารถอ่านออกทั้ง 3 ชั้น ในวันดังกล่าวนี้ ผอ.สพป.ปจ.1 ได้ไปประเมินที่ ร.ร.วัดไชยมงคล อำเภอประจันตคาม พบว่า นร.ที่ชั้น ป.1, ป.2 และ ป.3 อ่านออกทุกคน จึงได้มอบใบรับรองให้ครูผู้สอนเป็นรายชั้นเรียน ทุกห้อง สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งอยู่ในโรงเรียนที่อ่านออกยกช่วงชั้น (ป.1-ป.3) จะได้ทำพิธีมอบให้ในโอกาสอันควร เพื่อยกย่องชมเชยอีกครั้งหนึ่ง โครงการดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้นโยบาย ผอ.ป.3 ซึ่งหากโรงเรียนใดมีความพร้อมให้แจ้งไปที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อนัดหมายออกมาประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน แล้วมอบใบรับรองให้ที่โรงเรียนทันทีเหมือนกัน รายชื่อโรงเรียน, ครูผู้สอน และชั้นเรียนที่ผ่านการประเมินและออกใบรับรองให้ทันทีในวันที่ 17 มกราคม 2557 จากการออกไปประเมินในแต่ละอำเภอมีดังนี้ อำเภอประจันตคาม โรงเรียนวัดไชยมงคล นร.ชั้น ป.1 ครูผู้สอน นางสมพร มัยตรีเดช นร.ชั้น ป.2 ครูผู้สอน นางสาวโสพิศ พงศ์ประเสริฐชัย นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางพิสมัย อุดง อำเภอเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนวัดหาดสะแก นร.ชั้น ป.1 ครูผู้สอน นางสุนันท์ เนาว์เพชร์ นร.ชั้น ป.2 ครูผู้สอน นายดำเนิน ขำดี นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางบุษกร คำสม อำเภอบ้านสร้าง โรงเรียนวัดมูลเหล็ก นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางสาววราภรณ์ ยืนทน อำเภอศรีมโหสถ โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ นร.ชั้น ป.2 ครูผู้สอน นางอัชรา มากศิริ นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางสาววรรณวิมล ศิระมานะกุล โรงเรียนวัดสระข่อย นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางชะลอ สีแสด อำเภอศรีมหาโพธิ โรงเรียนวัดบุผาราม นร.ชั้น ป.1 ครูผู้สอน นางอัญชลี ไชยฤทธิ์ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี นร.ชั้น ป.1 ครูผู้สอน นางสาวเพ็ญศรี เกริกพิทยา นร.ชั้น ป.2 ครูผู้สอน นางนิตยา ประเสริฐพรม นร.ชั้น ป.3 ครูผู้สอน นางนิตยา ประเสริฐพรม

เชิญชม...นิทานสระ ของ อ.ยุวดี นุชทรัพย์
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/9 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า