อบรมขยายผล e-office

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 7 ระบบ คือ ระบบงานสารบรรณ งานการมาปฏิบัติราชการ งานลา งานออกใบรับรอง งานเบิกสวัสดิการ งานพัสดุ งานยานพาหนะ และระบบ Admin เพื่อให้ สพป./สพม.ขยายผลการอบรมให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ทุกคน และโรงเรียนในสังกัด เฉพาะระบบงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          

 


ฉบับที่ 97 วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 139311 ครั้ง Your IP Address is 54.89.94.159
www.prachin1.net
          วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรมe-office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ) ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 จำนวน 3 วัน ในการอบรมขยายผลครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.นิศารัตน์ เหมือนตา บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นวิทยากร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรมe-office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ) ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 จำนวน 3 วัน ในการอบรมขยายผลครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.นิศารัตน์ เหมือนตา บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นวิทยากร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรมe-office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ) ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 จำนวน 3 วัน

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ภาคค่ำ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในการเปิดงาน ASEAN Community Celebration 2015 ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมตบมือข้างเดียวไม่ดัง และพัฒนานักเรียนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 ทีมงานเดินสายอบรมให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด ตามเขตคุณภาพต่าง ๆ จำนวนนักเรียนหญิง 1529 คน และนักเรียนชาย 1598 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 3127 คน โดยมีคณะวิทยากร คือ 1. นายพงษ์เทพ สืบพิลา ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 2. นางนุชรี พิพัฒศรี ผอ.ร.ร.วัดแสงสว่าง 3. นางอำไพ สารีบท ครู ร.ร.อนุบาลประจันตคาม 4. นางสมพร ชินสร้อย ครู ร.ร.หัวซาวิทยา 5. น.ส.ประโยชน์รัตน์ วังสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านโคกสว่าง 6. นางพยงค์ นาคสัมฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านแหลมหิน 7. นางบุศริน จิตเขตร ครู ร.ร.อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 8. นางระภีภรณ์ เสาะต้น ครู ร.ร.วังดงบัง 9. นายนิพนธ์ ระวังเหตุ ครู ร.ร.วัดกระทุ่มแพ้ว 10. นายนิวัติ พานทอง ครู ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่ และ 11.นายวีระชัย แปลกสินธุ์ ครู ร.ร.วัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยนางบัวบาง บุญอยู่ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน ในระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพณิชย์ จำกัด สำนักงานฉะเชิงเทรา ผ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เล่น เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และได้มอบชั้นหนังสือและหนังสือสำหรับอ่านให้แก่โรงเรียนวัดบางคาง อ.เมือง จำนวน 1 ชุด มีนักเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพันเป็นตัวแทนนักเรียนขอบคุณผู้ใจบุญ พร้อมนี้ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ฯ กล่าวขอบคุณบริษัทที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด ที่เรียนดีแต่ยากจน ดังกล่าว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมแก่นักเรียนและคณะผู้บริหารและคุณครูที่มาในครั้งนี้ โดยทั่วถึงกัน เรียกว่า “เด็กรับทุน และ อิ่มท้อง” กลับบ้าน โดยทำพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ของชุมชนภาคกลางและคณะทำงาน ระดับภูมิภาค จากเขตต่าง ๆ ได้แก่ สพป.นครปฐม เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ระยอง เขต 1 และ สพป.ลพบุรี เขต 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน และมาตรการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 152 คนอ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าสอบครั้งนี้ 89 คน

คลิกที่นี่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูธุรการ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 1
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 3

ข้อมูลจาก....https://www.facebook.com หรือ ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-213076 โดยตรง

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/11 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า