.
 
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบฝึกประสบการณ์
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 หน่วยพัฒนาโรงแรมภูเขางามรีสอร์ท และโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 สพป.นครนายก และ สพม.เขต 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมี นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..