.
 
สพป.ปจ.1ร่วมใจทำบุญรดน้ำขอพรวันสงกรานต์
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ทำบุญสำนักงานฯ ตามประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และรดน้ำขอพร นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และ พร้อมด้วย นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์, นายไพจิต ไชยฤทธิ์, นายมณฑล วัฒนศฤงคาร และ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ. ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายวิทยา ทิพยานนท์ ผอ.ร.ร.วัดพิกุลวนาราม ได้อนุเคราะห์ข้าวเหนียมมะม่วง เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ
 
..