.
สพป.ปราจีนบุรี 1 แข่งขันนักเรียนอัจฉริยะ
คณิต-ภาษาไทย
@@@มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 @@@ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378@@@ขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อซื้อสมุดบันทึก สพฐ.ปี2558 การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ราคาเล่มละ 150 บาท (มีจำหน่ายเพียง 100 เล่มเท่านั้น) * * *ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม * * *
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ไปตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตามกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และการคิดเลขเร็ว ระดับเขตคุณภาพทุกอำเภอ แต่ละเขตคุณภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแสดงพฤติกรรมในการจัดติว จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่หรือจำหน่ายเกี่ยวกับการสอบ โดยเด็ดขาด
2. หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติกรรมทำนองนี้ อย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทันที ( โทร.081-9662322)
3. ผู้ใดกระทำทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบและจะถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติที่จะรับราชการต่อไป

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้ความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 ชั้นละ 2 กิจกรรม โดยโรงเรียนแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทละไม่เกิน 2 คน ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้เป็นตัวแทนของเขตคุณภาพไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ร.ร.บ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
จากการได้พบปะคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีความตื่นเต้น ดีใจที่ทางเขตพื้นที่จัดให้มีการแข่งขันสุดยอด นักเรียนแต่ละชั้น ทำให้แต่ละโรงเรียนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ได้คันพบเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ส่วนเด็กที่ไม่ได้เป็นตัวแทนก็ได้รับการกระตุ้นไปด้วย ครูหลายคนฝากบอกว่า ควรจะให้มีการแข่งขันทุกภาคเรียน กระตุ้นความสนใจของครูและเด็กอยากเข้าแข่งขันจำนวนมาก


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..