.
อบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑
ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL
ข่าวด่วน !!! วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00น. – 13.45 น. ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 ตอน..เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.@@@ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เขตคุณภาพ/ชมรม และกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด ร่วมส่งงานผ่าน e-networks ของ สพป.ปราจีนบุรีื เขต 1 และหากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่เข้าใจ (เปิดดูงาน) ข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไม่ได้/ไม่เป็นให้ โปรดติดต่อนางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ โทร 037-211362 ต่อ 113 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1) @@@ขอความกรุณาช่วยอนุเคราะห์ซื้อไดอารี่ ของ สพฐ. ในราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 140 บาท เท่านั้น (และสำหรับผู้ที่หยิบไดอารี่ สพฐ.จากหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ (ประชุมของ ศน.บัวบาง) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ไปโดยมิได้ตั้งใจ โปรดส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พบปะผู้บริหารโรงเรียน และครูชั้น ป. ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการในการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL (Brein Based Learning) ผ่านระบบ DLTV และ DLIT โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ดำเนินการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและอบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
การอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL (Brein Based Learning) ผ่านระบบ DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๕ คน พร้อมกันทั่วประเทศ จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ก่อนการเข้าสู่รายการถ่ายทอดสด นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบนโยบาย หลักการ และแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมอบรมทางไกล ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
”การพลิกโฉม โรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ด้วยBBL.ด้วยกุญแจ ๕ ดอกซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ และบางโรงเรียนเริ่มขับเคลื่อนดำเนินการไปแล้ว หลายๆโรงมีความมั่นใจที่จะลงมือปฏิบัติ บางโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดบ้างก็ขออย่าได้กังวล ลงมือทำเดี๋ยวนี้ค่อยเป็นค่อยไปสะสมประสบการณ์สักระยะหนึ่ง ผมเชื่อมั่นว่า ภายใน ๑ ปีนี้ทุกโรงเรียนจะสามารถพลิกโฉมโรงเรียนได้สำเร็จแน่นอน และสำหรับการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ โดย ผอ.เขต ฯ และรอง ฯ ขอตรวจเยี่ยมชั้น ป.๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL “ ผอ.เขตฯ กล่าวในที่สุด


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

กุญแจ ๕ ดอก คือ กุญแจดอกที่ ๑ สนามเด็กเล่น กุญแจดอกที่ ๒ ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง กุญแจดอกที่ ๓ พลิกกระบวนการเรียนรู้ กุญแจดอกที่ ๔ ห้องเรียนและใบงาน และกุญแจดอกที่ ๕ สื่อและนวัตถกรรมการเรียนรู้คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต๑ เป็นประธานในการปิดการอบรม และพบปะเพื่อนผู้บริหารและคุณครู ป.๑ ทุกท่านทุกโรงเรียน และบรรยายสรุป เพื่อร่วมใจขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉม โรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ด้วยBBL. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

”การพลิกโฉม โรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ด้วยBBL.ด้วยกุญแจ ๕ ดอกซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ และบางโรงเรียนเริ่มขับเคลื่อนดำเนินการไปแล้ว หลายๆโรงมีความมั่นใจที่จะลงมือปฏิบัติ บางโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดบ้างก็ขออย่าได้กังวล ลงมือทำเดี๋ยวนี้ค่อยเป็นค่อยไปสะสมประสบการณ์สักระยะหนึ่ง ผมเชื่อมั่นว่า ภายใน ๑ ปีนี้ทุกโรงเรียนจะสามารถพลิกโฉมโรงเรียนได้สำเร็จแน่นอน และสำหรับการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ โดย ผอ.เขต ฯ และรอง ฯ ขอตรวจเยี่ยมชั้น ป.๑ เพื่อติดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL “ ผอ.เขตฯ กล่าวในที่สุด
 
..