.
 
ประชุมบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
เน้นย้ำ คุณภาพ และการทำงานต้องโปร่งใส
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานภายในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพ และการทำงานต้องโปร่งใส โดยกล่าวว่า สพป.เป็นหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เปรียบเสมือน “เสบียง” ของกองทัพ การทำงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล , กระทรวงศึกษา และ สพฐ. ค่านิยมร่วมกัน โดยยึดหลัก 4 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต และมีประสิทธิภาพ และยึดหลัก 3 ร. คือ ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ สำหรับเรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากี วันอังคาร ชุดผ้าไทย และวันพุธ เสื้อดอกปีบ ส่วนวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แต่งกายสุภาพ และพบกันใหม่ เป็นกลุ่มย่อยต่อไป
"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..