.
 
อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมือง
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 จำนวน 4 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ก่อนเปิดภาคเรียน

กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"

 
..