.
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียนฯ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 (เวลา 08.00 น.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1, นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 , ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน 10 ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..