.
 
ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1
>>> ด่วน!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จะดำเนินการสอบครูผู้ช่วย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยประกาศผู้มีสิทธิสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader ท่านสามารถคลิกดูได้จากข่าวการศึกษาฉบับนี้ค่ะ >>>ขอความกรุณาส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิ ที่กลุ่มอำนวยการ นางกอแงก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ด้วยนะคะ รับสั่งซื้อดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2558 โดยส่งใบสั่งซื้อ ได้ทาง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ค่ะ
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ ซึ่งเครื่องมือในการทดสอบ การอ่านออก ประกอบด้วย การอ่านคำ อ่านเป็นประโยค, การอ่านรู้เรื่อง ประกอบด้วย โยงภาพ โยงประโยค ตอบคำถามจากข้อความสั้น, การเขียนได้ ประกอบด้วย เขียนตามคำบอก เรียงคำเป็นประโยค แต่งประโยคจากภาพ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันทื่ 5 ตุลาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจติดตามการประเมินการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 4 สนามสอบโรงเรียน ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สนามสอบโรงเรียนสระข่อย สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกพนมดี และสนามสอบโรงเรียนโป่งตะเคียนคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..